בית הספר הימי לפיקוד ומנהיגות קציני ים עכו - פניות בוגרים
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *