בית הספר הימי לפיקוד ומנהיגות קציני ים עכו - שומרת החוף