בית הספר הימי לפיקוד ומנהיגות קציני ים עכו - ראש השנה