בית הספר הימי לפיקוד ומנהיגות קציני ים עכו - פתיחת שנת ותיאום ציפיות