בית הספר הימי לפיקוד ומנהיגות קציני ים עכו - מחלקה ד' חודשים