בית הספר הימי לפיקוד ומנהיגות קציני ים עכו - מחלקה ג' חודשים