בית הספר הימי לפיקוד ומנהיגות קציני ים עכו - מחלקה ב' חודשים