בית הספר הימי לפיקוד ומנהיגות קציני ים עכו - מודעה יום פתוח