בית הספר הימי לפיקוד ומנהיגות קציני ים עכו - יום פתוח - הורים