בית הספר הימי לפיקוד ומנהיגות קציני ים עכו - החיים בביה״ס - סרטון