בית הספר הימי לפיקוד ומנהיגות קציני ים עכו - Album - מבנים ומגורים