בית הספר הימי לפיקוד ומנהיגות קציני ים עכו - תלמידים ובוגרים