בית הספר הימי לפיקוד ומנהיגות קציני ים עכו - טוהר הנשק-להיות גמיל